Referenties

Vanderrijst Bouwkundig Teken- en Adviesburo

 

Onze referenties varieren van de bouwkundige uitwerking van dakkapellen, uitbouwen en opbouwen tot aan de nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden.

 

 

Enkele van onze projecten:

 

Verbouw

- verbouwing monumentaal pand tot woonhuis en uitzendbureau Overstaat 29 te Amerongen

- inrichting van een dierenkliniek in bestaande huurpand Monnickskamp 14 te Huizen

- verbouwing van twee horeca panden aan de Willemsweg 57 en 61 te Nijmegen

- uitbreiding woonhuis met uitbouw en berging Bierwegpaadje 5 te Blaricum

- uitbreiding en aanpassing van een woning i.h.k.v. levensloopbestendig wonen Hausmannstraat 8 te Amersfoot

- functiewijziging winkel- tot woonbestemming Dorpsstraat 165 te Scherpenzeel

- advisering en uitwerking kamerverhuur in 4 panden door particulieren in Nijmegen

 

Nieuwbouw

- uitwerking twee twee-onder-een kapwoningen Winterkoning te Soest

- bedrijfspand Nieuwegracht 13 te Soest

- bedrijfspand Oostergracht 6 te Soest

- uitwerking nieuwbouw woning 1.400m3 plan Oosterwold te Almere

 

Overigen

- advies en tekeningen t.b.v. Milieuvergunning verffabriek Havenweg 30 te Lelystad

- volledige inmeting restaurant en bovengelegen wooneenheden Sitiopark 10 te Doorn

- schadebeoordeling n.a.v. renovatie aannemer Rehorstlaan 15, 17 en 18 te Amersfoort

- advisering m.b.t. Gebruiksvergunning (brandveiligheidseisen) kantoorgebouw De Runmolen te Amersfoort

- advisering Milieuvergunning afvalverwerkingsbedrijf Swartjes te Nijmegen

 

 

Op jaarbasis hebben wij ongeveer 25 projecten.

Contact informatie:

 

ing. G.H.C. van der Rijst

Adres: Saltshof 3202, 6604 GP Wijchen

E-mail: info@vdrijst.nl

Telefoon: 06 - 2190 1204

 

 

 

Sinds 1999

Inschrijving KvK 32073288

 

Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Vanderrijst Bouwkundig Teken- en Adviesburo

© Copyright 2018. All Rights Reserved.